80 Jaar Oorlog

September 2019

Vrede

4,0 21 x
Zo lang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan.

Boerenverdriet

4,0 11 x
In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder.
Augustus 2019

Discipline

4,0 7 x
Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits de leiding over.

Geloof

4,0 12 x
Katholiek of protestant, Willem van Oranje denkt beide partijen te kunnen verenigen.

Burgeroorlog

4,0 9 x
Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje.

Terreur

3,0 16 x
Willem van Oranje vlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen om te strijden tegen Philips II. De Watergeuzen plunderen schepen, terroriseren burgers en veroveren in 1572 Den Briel.
Juli 2019

Voorspel

3,0 13 x
In 1568 worden de graven Egmont en Van Horne in Brussel onthoofd. De spanningen lopen hoog op tussen de edelen in de Nederlanden en Philips II van Spanje en de Tachtigjarige Oorlog begint.
November 2018

Vrede

3,0 14 x
Zolang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan.

Boerenverdriet

3,0 38 x
In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder.
Oktober 2018

Discipline

3,0 16 x
Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits de leiding over.
Archief