De Zin Van Je Leven

Seizoen 1
06:52

Seizoen 1, Aflevering 9 - Milouska Meulens

4,0 0 x
Journalist en schrijver Milouska Meulens: 'Heb uw naaste lief zoals uzelf', zegt Jezus in het Bijbelboek Mattheüs. Bij Milouska Meulens, die met de Bijbel opgroeide maar zich niet altijd in het boek herkent, wekt de uitspraak van Jezus verwarring op. Want wat moet je beginnen als je niet goed weet hoe je van jezelf moet ho...
07:10

Seizoen 1, Aflevering 8 - Friso Mout

4,0 0 x
Friso Mout is opleidingsdocent levensbeschouwing aan de pabo. 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw'. Dat is te makkelijk, vindt Mout. Een nieuwe, rechtvaardigere wereld komt er niet vanzelf, zegt hij. Je moet er actief aan bijdragen. Hij put inspiratie uit het Bijbelboek Openbaringen. 'Hoe meer je ziet dat de wereld n...
07:07

Seizoen 1, Aflevering 7 - Noud Fortuin

3,0 1 x
Theologiestudent Noud Fortuin is transgender. Een paar jaar geleden ging hij in transitie. Daar ging een lastige periode aan vooraf, waarin hij twijfelde of God er wel voor hem was. Toen hij de tekst uit Jesaja hoorde over de adelaar die zijn vleugels spreidt, wist hij het: dat wordt mijn nieuwe naam (Noud betekent adelaar...
06:59

Seizoen 1, Aflevering 6 - Susan Smit

3,0 2 x
Volgens schrijfster Susan Smit is de Bijbel eeuwenlang door kerkelijke machthebbers misbruikt, bijvoorbeeld om vrouwen als 'heksen' te kunnen vervolgen. Terwijl Jezus juist zegt dat er geen instanties nodig zijn om met God in contact te komen. Voor Susan is een Bijbeltekst uit Lucas: 'het koninkrijk Gods is 'in ulieden' ui...
06:53

Seizoen 1, Aflevering 5 - Gianni Grot

4,0 2 x
Gianni Grot, medeoprichter van Omroep Zwart, overleefde ternauwernood een zwaar auto-ongeluk. Dat er een Bijbel open lag naast de kapotte auto, was volgens hem geen toeval. Hij koos voor de bekende Psalm 121, waaruit hij dagelijks kracht put: 'Wat er ook gebeurt, ik weet dat God mij altijd beschermt.'
07:01

Seizoen 1, Aflevering 4 - Carmen Stoetzer-Melissant

3,0 2 x
Predikante Carmen Stoetzer-Melissant leed jarenlang aan faalangst. Ze studeerde zang aan het conservatorium, maar werd naar eigen zeggen door God geroepen om predikant te worden. Nu staat ze iedere week op de kansel. Soms keren oude angsten terug, dan put Carmen troost uit een tekst uit het Bijbelboek Spreuken: 'Uit haar v...
07:15

Seizoen 1, Aflevering 3 - Jan Rot

4,0 3 x
Zanger en tekstdichter Jan Rot is ongeneeslijk ziek. Op dit bijzondere moment in zijn leven vraagt hij zich af wat het koninkrijk van God omvat. Is het koninkrijk van God 'in ulieden', zoals in de Statenvertaling staat? Hoe kijkt hij naar het leven na dit leven? 'Er is gewoon leven na de dood, namelijk jij zal mij nog heri...
07:11

Seizoen 1, Aflevering 2 - Mei Li Vos

4,0 0 x
Een uitspraak van Jezus in het bijbelboek Mattheüs wekt bij Mei Li Vos, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, verbazing op: 'Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen'. Mei Li Vos: 'Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Jezus dit ge...
07:28

Seizoen 1, Aflevering 1 - Chris Kijne

3,0 0 x
De tekst van Chris Kijne, presentator van NPORadio1-programma's, is uit Leviticus: 'Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen (...) maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen (...)'
Archief