Hoog Water

Februari 2020
51:00

Varik

3,0 6 x
Toen februari 1995 duidelijk werd dat de dijken in het rivierengebied het zouden houden en het waterpeil in de rivieren begon te zakken, mochten de 250.000 geëvacueerde bewoners terug naar hun huizen.
51:00

Ochten

3,0 7 x
Op 1 februari 1995 brak paniek uit toen het Waterschap vaststelde dat er scheuren optraden in de plaatselijke Waalbandijk. Burgemeester Henk Zomerdijk riep de bewoners op om Ochten direct te verlaten.
51:00

Land van Maas en Waal

3,0 9 x
Door de lage ligging van het Land van Maas en Waal tussen de rivieren de Maas en de Waal was de situatie in deze badkuip in 1995 kritiek.
50:00

Itteren & Borgharen

4,0 8 x
Itteren en Borgharen staan centraal. Deze twee wijken kregen zowel in 1995 als in 1993 te maken met zware overstromingen van de Maas.
Archief