Lang Leve De Vereniging

2020
39:00

Oranjevereniging/Antenne Bloemendaal/Vriendschapsvereniging

4,0 8 x
We volgen de voorzitter van een oranjevereniging op Koninginnedag, de voorzitster van een amateurradiozender tijdens haar programmavoorbereiding en een vriendschapsvereniging bij een rondleiding.
32:00

Bedevaart/Rederijkerskamer

4,0 4 x
We volgen leden van De Haagse Bedevaarten tijdens een bedevaart en Jan van Beers van de Koninklijke Rederijkerskamer o.a. tijdens repetities voor en de uitvoering van drie eenakters van Tsjechov.
37:00

Valentijn/Soroptimisten/Vogelvereniging

4,0 9 x
We volgen fans van zanger Rini Valentijn uit Roosendaal, leden van vrouwenvereniging de Soroptimisten uit Deventer en leden van vogelvereniging de Nachtegaal in Bruinisse.
Archief