Onzichtbaar Nederland

Onzichtbaar Nederland gemist?

Seizoen 1

Seizoen 1, Aflevering 8 - Veiligheid

3,0 37 x
Het bombardement van Rotterdam heeft veel niet-ontplofte explosieven achtergelaten. Via een datavisualisatie wordt zichtbaar waar deze blindgangers diep onder de grond verborgen liggen. In Sint Pancras werden honderden botten en schedels aangetroffen afkomstig van de Slag bij Vronen uit 1297. Tijdens deze veldslag brachten...

Seizoen 1, Aflevering 7 - Voedsel

4,0 42 x
Herverkaveling maakte rigoureus een einde aan een eindeloze hoeveelheid kleinschalige akkers, met als gevolg een monotoon landschap waar efficiëntie leidend is. Treffend voorbeeld is Ameland. Twee boeren blikken met gemengde gevoelens terug. Ook het Westland onderging een metamorfose via een alsmaar groeiend kassengebied. ...

Seizoen 1, Aflevering 6 - Gezondheid

4,0 36 x
Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes van buitenaf. Wat als bacteriën of virussen zich genesteld hebben in vee of in het drinkwater? Middenin de Rotterdamse haven ligt een groene oase, het zogeheten quarantaineterrein. En hoe zit het met de mysterieuze miltvuur...

Seizoen 1, Aflevering 5 - Industrie

3,0 45 x
In de Zaanstreek bevindt zich het oudste industriële gebied van Nederland. In de molens werd hout gezaagd, noten gekraakt, zeep gemaakt en graan vermalen. In de buurt ook een machinefabriek op het Hembrugterrein. Twee oud-medewerkers vertellen over de bijzondere geschiedenis van de munitieproductie in Nederland. Heveadorp ...

Seizoen 1, Aflevering 4 - Water

4,0 42 x
Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water, door nieuw land te maken, dijken te versterken en continu plannen maken. De zwakke plekken aan de kust zijn verdwenen, maar daarmee is bijvoorbeeld ook het werk van steenzetters aan de Hondsbossche Zeewering onzichtbaar gemaakt. Reimerswaal is destijds verzwolgen o...

Seizoen 1, Aflevering 3 - Stad

3,0 7 x
Steden zijn altijd in beweging en worden voortdurend aangepast aan de moderne visie op mobiliteit. Wat betekende de komst van het station voor de groei van Maastricht? Ten behoeve van de auto zijn hele binnensteden gesloopt. Gelukkig voor Amsterdam en Utrecht zijn niet alle plannen doorgegaan. Hoog Catharijne begon als pla...

Seizoen 1, Aflevering 2 - Energie

4,0 29 x
In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in deze regio. De gaskraan wordt daarom langzaam dichtgedraaid, waardoor nieuwe bronnen nodig zijn. In Limburg heeft de verandering van zwart naar groen een enorme impact gehad op het landschap. Van de hele mijnstreek is niets meer te zien. Ho...

Seizoen 1, Aflevering 1 - Contact

3,0 19 x
Gedurende de laatste tweehonderd jaar is Nederland een stuk beter bereisbaar en bereikbaar geworden. De meeste mensen kwamen 150 jaar geleden niet veel verder dan het volgende dorp. Door de komst van het spoor en later ook bruggen duurde het niet langer dagen, maar hooguit uren om ons land te bereizen. Bruggen en spoorlijn...
Archief