Opstandelingen

Seizoen 3

Seizoen 3, Aflevering 6 - De beerput van Graspeel

35 x
Sophie Hilbrand onderzoekt waarom burgers in opstand komen tegen lokale bestuurders. Olga hangt de was nooit buiten en houdt de ramen potdicht. Piet zit bij warm weer het liefst binnen; de stank is dan ondraaglijk. De Graspeel, een buitengebied in noordoost Brabant, was ooit voorbestemd als ontwikkelingsgebied voor intensi...

Seizoen 3, Aflevering 5 - Hoog spel in Culemborg

16 x
Sophie Hilbrand en Erik Dijkstra onderzoeken waarom burgers in opstand komen tegen lokale bestuurders. Sinds de gewelddadige protesten tegen de komst van windmolens in Noord-Drenthe, wil de rijksoverheid dat burgers en gemeentes meedoen en meepraten. De idealistische wethouder van Culemborg begint een initiatief dat moet l...

Seizoen 3, Aflevering 4 - Arnhem op ramkoers

1 x
Marloes en Jeroen wonen op een oude boot in een industriehaven van de Nederrijn, maar al jaren lopen ze dagelijks gevaar aangevaren te worden door vrachtschepen. Net als vele andere woonbootbewoners is hen al jaren een andere ligplaats beloofd, maar de gemeente komt steevast haar beloftes niet na. Ligt dat aan een onwillig...

Seizoen 3, Aflevering 3 - Ongehoord in Heerlen

2 x
Patrick, uit de kinderrijke Voskuilenweg in Heerlen, is verbijsterd als hij een flyer van de gemeente ontvangt. Hierin staat dat er om de hoek een opvanghuis voor verslaafde zorgmijders komt. Het is een bewuste zet van de wethouder om hen niet te informeren. Want in de wijken van Heerlen leidde buurtprotest voorheen steeva...

Seizoen 3, Aflevering 2 - Loopgraven in Makkinga

25 x
Al meer dan 75 jaar is Makkinga trots op haar motorcrossbaan, de Prikkedam. Maar als Roel en Constance ernaast komen wonen ervaren ze, net als hun buren, geluidsoverlast. De gemeente probeert al jaren te gedogen dat geluidsnormen worden overschreden, maar Roel gaat juridisch het gevecht aan en dwingt de gemeente tot handha...

Seizoen 3, Aflevering 1 - Sloopstad Rotterdam

10 x
De gemeente Rotterdam wil meer diversiteit in haar bevolkingssamenstelling. Dat komt er vooral op neer dat huizen in wijken met minder draagkrachtige burgers gesloopt worden om plaats te maken voor duurdere woningen en mensen met geld. De oorspronkelijke bewoners hebben weinig andere keus dan te vertrekken. Sophie volgt Me...

Seizoen 2, Aflevering 6 - Het Hek van de Hemkade

22 x
Elvira Guiliazova woont met haar moeder op een industrieterrein op de Hemkade in Zaanstad. Hoewel zij eigenaar zijn van hun woning, staat het op het terrein van een grote evenementenondernemer, die daar plannen voor heeft ontwikkeld. Door de langslepende strijd met de gemeente escaleert de situatie tussen Elvira en de onde...

Seizoen 2, Aflevering 5 - Brandhaard Ermelo

26 x
De enige eendenslachterij van Nederland bevindt zich in Ermelo. De eigenaar heeft een plan om de capaciteit daarvan te verdubbelen en wordt hierin gesteund door de gemeente. Vanwege geuroverlast en dierenleed komen twee vrouwen in verzet, maar de gemeente geeft de eendenslachter ruim baan.

Seizoen 2, Aflevering 4 - De Ballade van Enschede

28 x
De gemeente Enschede voert een hard ontmoedigingsbeleid tegen de allerzwaksten van de samenleving. Rene Beunders neemt het voor ze op en bestrijdt de harteloosheid van de gemeente. Maar zelf lijdt hij aan zoveel ziektes dat het nog maar de vraag is hoe lang hij dat kan volhouden.

Seizoen 2, Aflevering 3 - Het Complot van Bloemendaal

27 x
Als twee Amsterdamse broers in het chique Bloemendaal een landgoed kopen, reageert de gemeente met ambtelijke pesterijen en een strategie om hen zwart te maken. De zaak escaleert en hoewel het ene na het andere schandaal boven water komt, verandert er vrijwel niets in de bestuurscultuur. Raadslid Marielys Roos voert een ee...

Seizoen 2, Aflevering 2 - Het beleg van Moordrecht

20 x
De bewoners van een recreatiepark in Moordrecht hebben veel geld betaald voor hun huizen omdat hen werd voorgehouden dat ze daar permanent mochten wonen. Hoewel in Nederland woningnood heerst, besluiten gemeentebestuurders opeens te handhaven. Hierdoor keldert de waarde van hun woningen en komen de parkbewoners in opstand.

Seizoen 2 Aflevering 1 - De bende van Almelo

31 x
Burgers en ondernemers in de gemeente Almelo worden soms tot wanhoop gedreven door de in hun ogen onjuiste beslissingen van het plaatselijk bestuur. Een aantal gedupeerde burgers heeft zich verenigd onder de vlag van 'de Partij Vrij Almelo' en probeert via de politieke weg een opstand te ontketenen.

Duindorp voor Duindorpers

47 x
Sophie Hilbrand gaat naar de Haagse wijk Duindorp bij Scheveningen. Die wijk kwam al vaker in het nieuws vanwege de incidenten waarbij bewoners nieuwkomers in de wijk proberen weg te pesten.

Angst in Veere

14 x
Sophie logeert op een minicamping in het toeristische Veere. Er blijkt bij veel campinghouders en inwoners onvrede te zijn over de willekeur waarmee de gemeente regels aanscherpt en handhaaft.

Vechtplassen

30 x
Sophie Hilbrand bezoekt een groep bezorgde burgers in Loosdrecht (Noord-Holland) die strijdt tegen de komst van een vaarverbinding in een beschermd natuurgebied recht voor hun huis.

Boze Bergers

39 x
Sophie keert terug naar haar eigen geboorteplaats, de kustplaats Bergen in Noord-Holland. Sinds enige jaren zijn burgers en bestuurders met elkaar in conflict.
Archief