Het Water Komt

Seizoen 1
52:43

Seizoen 1, Aflevering 4. Weer.

42 x
Wat hebben we geleerd van de Watersnoodramp en is dat voldoende om Nederland droog te houden? Aandacht voor de discussie over de Deltawerken, de strijd tegen het water, klimaatverandering, maar ook over het ontsluiten van Zeeland, de groei van toerisme in de provincie en het verhaal van de Biesbosch. De gevolgen van de Wat...
53:16

Seizoen 1, Aflevering 3 - Worstel en kom boven

50 x
'Je moet door.' Jarenlang is dat het devies in Zeeland en de andere zwaar getroffen gebieden in Nederland. Er wordt niet of nauwelijks over de Watersnoodramp gepraat. Wat dat betreft is er een parallel met andere grote traumatische gebeurtenissen in de 20e eeuw, zoals de Tweede Wereldoorlog. Het idee is: stop het weg en he...
52:49

Seizoen 1, Aflevering 2 - Waarschuwing in de wind

40 x
Was de Watersnoodramp te voorkomen geweest? In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog wordt Walcheren onder water gezet om de Duitsers te verjagen en Zeeland te bevrijden. De Braakman, een zeearm van de Westerschelde, wordt in 1952 gedicht en heel Zeeland loopt er voor uit. Tussen dit alles door schrijft waterstaatkundig in...
54:13

Seizoen 1, Aflevering 1 - Een muur van water

26 x
Wat gebeurde er nu precies in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953? Een reconstructie van die fatale nacht. Ooggetuigen vertellen wat ze, vaak als jonge kinderen, hebben meegemaakt. 'Mijn vader zette net de laatste stap op zolder en de trap sloeg weg.' Reddingswerkers zijn dagenlang in touw om mensen van de daken te ...
Archief