Wilhelmina

Mei 2020
52:00

De taak moet volbracht

4,0 15 x
Wilhelmina keert vanuit Londen terug naar het bevrijde Nederland, waar zij begint met de voorbereidingen op de vorming van een vernieuwde regering.
April 2020
52:00

Moeder des vaderlands

3,0 51 x
De Duitse troepen vallen Nederland binnen en Wilhelmina wordt gedwongen Nederland te verlaten.
51:00

De taak is zwaar

4,0 11 x
In de crisisjaren heeft Wilhelmina een zware taak aan het koningschap. In Nederland heerst veel armoede en werkloosheid en vanuit Duitsland neemt de dreiging toe.
51:00

Hoog is de roeping, schoon is de taak

3,0 28 x
De jonge prinses Wilhelmina wordt tot koningin gekroond. Zij wordt de eerste tijd in haar werk begeleid door haar moeder Emma.
Archief