Wilhelmina

Laatste aflevering
Wilhelmina
33 x

De taak moet volbracht

Wilhelmina keert vanuit Londen terug naar het bevrijde Nederland, waar zij begint met de voorbereidingen op de vorming van een vernieuwde regering.

April 2020

Moeder des vaderlands

55 x
De Duitse troepen vallen Nederland binnen en Wilhelmina wordt gedwongen Nederland te verlaten.

De taak is zwaar

31 x
In de crisisjaren heeft Wilhelmina een zware taak aan het koningschap. In Nederland heerst veel armoede en werkloosheid en vanuit Duitsland neemt de dreiging toe.

Hoog is de roeping, schoon is de taak

42 x
De jonge prinses Wilhelmina wordt tot koningin gekroond. Zij wordt de eerste tijd in haar werk begeleid door haar moeder Emma.
Archief