Het Filosofisch Kwintet

Seizoen 2022
52:41

Seizoen 2022, Aflevering 5 - Geopolitiek

4,0 9 x
Een onderzoek naar de maakbaarheid van de wereldorde. Onze tijd werd gekenmerkt door ongekende welvaart en langdurige vrede, maar Poetins bloederige oorlog in Oekraïne veranderde alles. Hoe krijgen we weer meer grip op de geopolitieke situatie? Voor even waanden we ons oppermachtig. Waren we naïef en hebben we genoeg gedaa...
52:05

Seizoen 2022, Aflevering 4 - De Nationale Geschiedenis

3,0 8 x
Over de aantrekkingskracht, het gevaar en de maakbaarheid van geschiedenis. Hoeveel vrijheid mag de geschiedschrijver zich permitteren? In ieder land is de fixatie op de eigen nationale geschiedenis opmerkelijk groot. Wie haar (her)schrijft, beschikt over macht. Wie die macht misbruikt, kan zomaar een oorlog beginnen. Waar...
51:27

Seizoen 2022, Aflevering 3 - Gezondheidsdrift

3,0 3 x
Kunnen we meer grip krijgen op onze gezondheid, of is dat slechts schijn? Hoe werkt het maakbaarheidsdenken door in de zorg? En zijn we te veel bezig met onze gezondheid, of juist te weinig? Risico's zijn er om uit te sluiten, gezondheid is er om te optimaliseren. We hebben de dood weliswaar (nog) niet geheel bezworen, maa...
52:26

Seizoen 2022, Aflevering 2 - Afdwingbaar Succes

4,0 11 x
Over de merites en minpunten van het meritocratisch ideaal. Kunnen we worden wie we willen zijn, als we maar ons best doen? Ontstaan succesverhalen door eigen verdienste of door fortuinlijke omstandigheden? En wat betekent een prestatiemaatschappij als de onze voor iedereen die géén doorslaand succes weet te maken van het ...
52:33

Seizoen 2022, Aflevering 1 - Maakbaarheid

3,0 6 x
De term maakbaarheid werd lang geassocieerd met linkse politiek uit de jaren zeventig, maar veranderde sindsdien van betekenis. Vroeger was er de overtuiging dat de maatschappij maakbaar was, nu is er vooral geloof in de maakbaarheid van het individu. Clairy Polak onderzoekt ons vermogen de wereld in beweging te krijgen of...
Seizoen 2021
49:17

Seizoen 2021, Aflevering 6 - Dwang, Drang of een beetje meer Verbeelding?

4,0 8 x
Wat is nodig om ons in beweging te krijgen en klimaatrampen te voorkomen? Hoe raken mensen overtuigd van deze noodzaak? En hoe treden we de toekomst tegemoet? Clairy Polak onderzoekt met vier denkers onze houding tegenover de toekomst. Hebben we meer aan optimisme of pessimisme? Welke betekenis geven we aan ratio en emotie...
50:20

Seizoen 2021, Aflevering 5 - Onzekerheid: Draait de Aarde nog om ons?

4,0 11 x
De coronacrisis zou een kantelpunt zijn voor een betere omgang met onze planeet. Wat is over van die goede voornemens? Gaan we fundamenteel anders denken en handelen ten aanzien van onze houding tot de aarde en onze plaats daarop? Wat is nodig om ons gedrag te veranderen? Is het succesverhaal van de mensheid aangekomen bij...
49:39

Seizoen 2021, Aflevering 4 - Onzekerheid: Biedt het Recht ons Houvast?

4,0 8 x
De mondkapjesplicht, een avondklok en de beperking van het aantal mensen dat je in huis mag hebben. Tijdens de coronacrisis kwamen grondrechten onder druk te staan. Gaat het algemeen belang boven individueel belang? En wie bepaalt dat dan? Samen met rechtswetenschapper Ingrid Leijten, historicus Annelien De Dijn, filosoof ...
49:03

Seizoen 2021, Aflevering 3 - Onzekerheid: Wat verlangen we van de Overheid?

3,0 3 x
In de coronacrisis zagen we een verlangen naar een autoriteit die ons 'redt'. Tegelijkertijd hebben veel mensen moeite met het erkennen van die autoriteit. Clairy Polak onderzoekt samen met sociaal wetenschapper Hans Boutellier, politicoloog Josette Daemen, schrijver Arnon Grunberg en filosoof Haroon Sheikh wat burgers en ...
49:33

Seizoen 2021, Aflevering 2 - Onzekerheid: Hoe kijken we naar elkaar?

4,0 9 x
Wat betekent onzekerheid in tijden van corona voor de onderlinge verhoudingen tussen mensen: op hun werk, thuis, in hun vrije tijd en op sociale media? Houden we elkaar als 'little big brothers' in een wurggreep of zoeken we juist meer vrijheid? En wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Leidt de onzekerheid tot nieuw groep...
Archief