Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet gemist?

Seizoen 2023
50:38

Seizoen 2023, Aflevering 1 - Ik, wij en de Samenleving

3,0 6 x
Door de gerichtheid op onszelf dreigen we soms over het hoofd te zien dat er een wereld bestaat die om gezamenlijke inzet en betrokkenheid vraagt. Hoe zien we de huidige relatie tussen het individu en de maatschappij, wat zijn hierin onze wederzijdse verantwoordelijkheden en rechten? Hoe kan het publieke belang het winnen ...
Seizoen 2022
53:20

Seizoen 2022, Aflevering 6 - Moderne Slavernij

3,0 13 x
In vijf jaar tijd is het aantal mensen dat in moderne slavernij leeft, gestegen van 40 miljoen naar bijna 50 miljoen. Ondertussen dragen wij de T-shirts en bellen we met de telefoons die daar het resultaat van zijn en kijken we naar het WK in Qatar. Zijn wij de slavendrijvers van onze tijd? Clairy Polak praat met Daan Roov...
52:41

Seizoen 2022, Aflevering 5 - Geopolitiek

4,0 13 x
Een onderzoek naar de maakbaarheid van de wereldorde. Onze tijd werd gekenmerkt door ongekende welvaart en langdurige vrede, maar Poetins bloederige oorlog in Oekraïne veranderde alles. Hoe krijgen we weer meer grip op de geopolitieke situatie? Voor even waanden we ons oppermachtig. Waren we naïef en hebben we genoeg gedaa...
52:05

Seizoen 2022, Aflevering 4 - De Nationale Geschiedenis

3,0 14 x
Over de aantrekkingskracht, het gevaar en de maakbaarheid van geschiedenis. Hoeveel vrijheid mag de geschiedschrijver zich permitteren? In ieder land is de fixatie op de eigen nationale geschiedenis opmerkelijk groot. Wie haar (her)schrijft, beschikt over macht. Wie die macht misbruikt, kan zomaar een oorlog beginnen. Waar...
51:27

Seizoen 2022, Aflevering 3 - Gezondheidsdrift

3,0 19 x
Kunnen we meer grip krijgen op onze gezondheid, of is dat slechts schijn? Hoe werkt het maakbaarheidsdenken door in de zorg? En zijn we te veel bezig met onze gezondheid, of juist te weinig? Risico's zijn er om uit te sluiten, gezondheid is er om te optimaliseren. We hebben de dood weliswaar (nog) niet geheel bezworen, maa...
52:26

Seizoen 2022, Aflevering 2 - Afdwingbaar Succes

4,0 23 x
Over de merites en minpunten van het meritocratisch ideaal. Kunnen we worden wie we willen zijn, als we maar ons best doen? Ontstaan succesverhalen door eigen verdienste of door fortuinlijke omstandigheden? En wat betekent een prestatiemaatschappij als de onze voor iedereen die géén doorslaand succes weet te maken van het ...
52:33

Seizoen 2022, Aflevering 1 - Maakbaarheid

3,0 10 x
De term maakbaarheid werd lang geassocieerd met linkse politiek uit de jaren zeventig, maar veranderde sindsdien van betekenis. Vroeger was er de overtuiging dat de maatschappij maakbaar was, nu is er vooral geloof in de maakbaarheid van het individu. Clairy Polak onderzoekt ons vermogen de wereld in beweging te krijgen of...
Seizoen 2021
49:17

Seizoen 2021, Aflevering 6 - Dwang, Drang of een beetje meer Verbeelding?

4,0 10 x
Wat is nodig om ons in beweging te krijgen en klimaatrampen te voorkomen? Hoe raken mensen overtuigd van deze noodzaak? En hoe treden we de toekomst tegemoet? Clairy Polak onderzoekt met vier denkers onze houding tegenover de toekomst. Hebben we meer aan optimisme of pessimisme? Welke betekenis geven we aan ratio en emotie...
50:20

Seizoen 2021, Aflevering 5 - Onzekerheid: Draait de Aarde nog om ons?

4,0 12 x
De coronacrisis zou een kantelpunt zijn voor een betere omgang met onze planeet. Wat is over van die goede voornemens? Gaan we fundamenteel anders denken en handelen ten aanzien van onze houding tot de aarde en onze plaats daarop? Wat is nodig om ons gedrag te veranderen? Is het succesverhaal van de mensheid aangekomen bij...
49:39

Seizoen 2021, Aflevering 4 - Onzekerheid: Biedt het Recht ons Houvast?

4,0 9 x
De mondkapjesplicht, een avondklok en de beperking van het aantal mensen dat je in huis mag hebben. Tijdens de coronacrisis kwamen grondrechten onder druk te staan. Gaat het algemeen belang boven individueel belang? En wie bepaalt dat dan? Samen met rechtswetenschapper Ingrid Leijten, historicus Annelien De Dijn, filosoof ...
Archief