Het Verhaal Van Nederland

Laatste aflevering
50:10
Het Verhaal Van Nederland
11 x

Seizoen 1, Aflevering 9 - Pioniers en paupers

In de 19e eeuw beleeft Nederland de industriële revolutie. Het is een tijd van nieuwe uitvindingen en technische vooruitgang, maar ook van grote armoede en ellende. Het verhaal van Nederland volgt een 19e-eeuws gezin dat naar de grote stad trekt, in de verwachting op een beter l...

Seizoen 1
49:20

Seizoen 1, Aflevering 8 - Patriotten en Prinsgezinden

22 x
Eind 18e eeuw wordt ons land verscheurd door een burgeroorlog. De laatste stadhouder, Prins Willem de Vijfde, vlucht het land uit, en burgers grijpen hun kans om de democratie in te voeren. Er woedt een strijd tussen aanhangers van de laatste Oranje stadhouder en boze burgers die meer inspraak eisen: de patriotten. Wordt o...
49:23

Seizoen 1, Aflevering 7 - Kapers en kooplui

23 x
Nederland wordt in de zeventiende eeuw een wereldmacht. Niet alleen dankzij de typische handelsgeest, maar vooral door roof en oorlog. Een kleine elite wordt steenrijk door middel van uitbuiting en onderdrukking van anderen. In de aflevering volgen we een rijke koopmansfamilie uit Antwerpen en een berooide Duitse matroos d...
49:17

Seizoen 1, Aflevering 5 - Pestlijders en predikanten

18 x
In de veertiende eeuw wordt Europa geteisterd door een vreselijke ziekte die miljoenen slachtoffers eist: de pest. De kerk ziet deze Zwarte Dood als een straf van God. De boekdrukkunst, een revolutionaire uitvinding in de vroege zestiende eeuw, zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen tot kritische burgers. Zo laten de Wed...
49:29

Seizoen 1, Aflevering 3 - Friezen en Franken

28 x
In de vroege middeleeuwen bewonen de Friezen het kustgebied van Nederland. Ze geloven in natuurgoden en zelfs in het brengen van mensenoffers. Met de komst van christelijke missionarissen wordt hun manier van leven op de proef gesteld. Moet Radbod, koning der Friezen, zich bekeren tot het nieuwe geloof? Of juist vasthouden...
49:24

Seizoen 1, Aflevering 2 - Romeinen en Bataven

4 x
We volgen het spoor van de Romeinen in Nederland. Het is Julius Caesar die ons land en haar bewoners voor het eerst beschrijft. Maar de komst van de Romeinen gaat niet zonder slag of stoot. De Germaanse stammen die het land bevolken worden onderworpen, verjaagd of vermoord. De Romeinen brengen ons land een nieuwe cultuur e...
49:09

Seizoen 1, Aflevering 1 - Jagers en boeren

38 x
Na de ijstijd krijgt Nederland langzaam zijn huidige vorm. Door klimaatveranderingen moeten de eerste bewoners zich aan hun nieuwe leefomstandigheden aanpassen.
51:23

Geuzen en papen

11 x
In de zestiende eeuw breekt de tachtigjarige oorlog uit. Een strijd die voor altijd verbonden is aan de naam van Willem van Oranje. In deze oorlog tussen katholieken en protestanten moet hij een keuze maken tussen zijn eigen belangen en die van de Spaanse koning. Daarbij heeft hij de hulp van het volk hard nodig. Hoe krijg...
Seizoen 1
51:32

Seizoen 1, Aflevering 10 - Bevrijders en bezetters

61 x
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze ogen oorlogsmisdaden gepleegd. Niet alleen door Duitsers, maar ook door onszelf. Gewone burgers moeten zien te leven en overleven in tijden van oorlog en bezetting. Kunnen we ons de vraag stellen: wie was er goed of fout?
51:23

Seizoen 1, Aflevering 6 - Geuzen en papen

202 x
In de zestiende eeuw breekt de tachtigjarige oorlog uit. Een strijd die voor altijd verbonden is aan de naam van Willem van Oranje. In deze oorlog tussen katholieken en protestanten moet hij een keuze maken tussen zijn eigen belangen en die van de Spaanse koning. Daarbij heeft hij de hulp van het volk hard nodig. Hoe krijg...
47:08

Seizoen 1, Aflevering 4 - Ridders en graven

211 x
In de dertiende eeuw sneuvelt onze eerste koning, Willem de Tweede, in de strijd tegen de Westfriezen. Nederland is in deze tijd een lappendeken van graafschappen en hertogdommen, die met elkaar concurreren om de macht. De jonge Hollandse graaf Floris de Vijfde heeft zijn vader, Willem de Tweede, nooit gekend. Hij is een k...
Archief