Nederland Zingt Op Zondag

Laatste aflevering
32:04
Nederland Zingt Op Zondag

Voorganger Almatine Leene stil bij de woorden uit het bekende lied Samen in de naam van Jezus. Wat betekent het nu precies dat 'Gods Geest ons elkaar laat verstaan'? En wat is er voor nodig om de ander echt de begrijpen? Verder klinken er pinksterliederen.

Nederland Zingt Op Zondag gemist?

Wil je in het vervolg geen aflevering meer missen? Stel gratis een alarm in en ontvang een e-mail als er nieuwe afleveringen zijn. Handig!

Seizoen 8
25:09
Door voor iemand te bidden kun je iets van Gods liefde laten zien aan de ander. Het gebed dat Jezus ons leerde, is het Onzevader. Jurjen ten Brinke vertelt hoe we door het bidden van deze woorden hoopvol uit mogen kijken naar de groei van het koninkrijk van God en de komst van de Heilige Geest. Ook legt hij uit hoe je kunt...
25:12
Voorganger Jurjen ten Brinke staat stil bij Psalm 22. Aan het begin van deze psalm roept David het uit naar God, maar later verandert er iets bij hem. Soms zit je zelf vast en weet je niet welke richting je in het leven op moet gaan. Wat is de goede keuze, wat is de juiste weg? God is groter dan onze vragen en dan onze zor...
25:17
Jezus die als een herder voor ons zorgt, is een beeld dat veel mensen van plaatjes in de kinderbijbel kennen, maar wat betekent Jezus als 'Goede Herder' nu echt en willen wij ons wel laten leiden door Hem? Het zijn vragen waar dr. Ilse Visser over nadenkt. Ook klinken er liederen over Jezus als herder in ons leven.
25:32
Het is een bekend verhaal uit de Bijbel, de vermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen, waardoor een menigte van vele duizenden mensen voldoende te eten had. Ook al ken je een verhaal al, het kan zomaar zijn dat je er ineens toch iets nieuws in ontdekt. Spreektrainer Paulien Vervoorn vertelt hier meer over. Ook klink...
25:07
Ds. René de Reuver spreekt over een van de leerlingen van Jezus: Tomas. In de volksmond werd hij ook wel de ongelovige Tomas genoemd, omdat hij het lastig vond te geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood. Daar kwam hij eerlijk voor uit, maar hoe ongelovig was deze Tomas eigenlijk?
25:32
Voordat Hij stierf, had Jezus meerdere keren aan zijn leerlingen verteld dat hij op de derde dag zou opstaan. Toch leken zij dit haast vergeten te zijn. Het was voor hen waarschijnlijk net zo onbegrijpelijk als dat het voor veel mensen vandaag de dag is. We mogen niet alleen geloven dat Jezus is opgestaan, we mogen ook wet...
25:08
Goede Vrijdag. Waarom heet deze dag eigenlijk zo, terwijl Jezus ondraaglijk heeft moeten lijden aan het kruis? Jurjen ten Brinke staat hierbij stil. De liederen die gezongen worden sluiten hierbij aan in de aanloop naar Pasen.
25:21
'Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.' Bekende woorden uit het Bijbelboek Marcus 11. Het zijn woorden die geroepen worden door de duizenden mensen die langs de kant staan als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Wat voor verwachtingen hadden deze mensen eigenlijk van Hem? Wat zijn de verwachtingen van...
25:08
In de wereld is er onrecht op grote schaal. In het Bijbelboek Jeremia 31 belooft God een nieuw begin. Niet zomaar, als bij toverslag, maar Hij wil zijn woorden van recht en gerechtigheid in de mens leggen. Hij schakelt dus mensen in. Hoe dit precies zit, legt ds. René de Reuver uit in zijn overdenking. Ook in de liederen k...
25:31
Preektrainer Paulien Vervoorn staat stil bij de Stille Week. In de tekst in Marcus 14 staat hoe bang Jezus is voor dat wat komen gaat. Toch geeft Hij zich over aan Gods wil, uit liefde voor ons.
25:28
Spreker Gor Khatchikyan is in zijn vaderland Armenië. Vanaf een prachtige locatie in de bergen staat hij stil bij het thema Houd vol. Verder klinker er veel bekende samenzangliederen, waaronder een zeer speciale versie van het lied Hoe groot zijt Gij.
25:29
Soms kan het donker zijn om ons heen, maar het licht van Gods grootheid, van Zijn liefde en vreugde overwint de duisternis. Hij komt met macht en majesteit! Krachtige woorden, waar dr. Almatine Leene bij stil staat. Ook klinken er liederen over Gods almacht.
25:16
De vastentijd voor Pasen is begonnen: de voorbereiding op de kruisiging en opstanding van Jezus. Spreker Gor Khatchikyan vertelt het verhaal van Jezus, die veertig dagen doorbracht in de woestijn. Daaruit zijn vele lessen te trekken om de veertigdagentijd in te gaan. Ook klinken er passende liederen vanuit diverse kerken i...
25:15
'Alles wat jullie gedaan hebben voor de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.' Over deze passage uit Mattheüs 25 houdt Jurjen ten Brinke zijn overdenking.
25:07
Genezing hoeft niet altijd lichamelijk te zijn, vertelt ds. Albert Jan Treur. Jezus laat in de Bijbel zien dat Hij regeert, zelfs over de grenzen van de dood heen. Dat geloven geeft genezing.
25:37
Jezus of je leven!? Veel vervolgde christenen kiezen, ook onder dreigende omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, voor Hem. Simon Visser staat hierbij stil in zijn overdenking.
25:30
Je kunt jezelf afvragen wie je naaste is, maar Jezus draait deze vraag om en zegt: 'Vraag jezelf af of je een goede naaste bent.' Jurjen ten Brinke deelt hierover meer in zijn overdenking.
25:14
In de Bijbel zijn er mensen die Gods stem horen en een speciale opdracht krijgen. Aan de hand van het verhaal van Samuel legt dr. Almatine Leene uit dat roeping niet alleen iets is voor enkelingen.
25:28
Wat zal het komende jaar brengen en hoe betrek je God daarbij? Jurjen ten Brinke staat hier tijdens zijn overdenking bij stil. Ook klinken er mooie liederen die bij dit thema passen.
Archief